Hướng dẫn học lập trình Pascal | Bài 1: Lấy lại kiến thức căn bản ngôn ngữ Pascal

2
30Hướng dẫn các bạn học lập trình Pascal căn bản. Sử dụng một số hàm thông dụng trên ngôn ngữ Pascal. Nội dung bài giảng:
1) CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH: Khai báo thư viện, hằng, biến trong pascal.
2) CÁC KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN: Các kiểu dữ liệu, phép toán, biểu thức trong pascal.
3) THỦ TỤC CHUẨN VÀO/RA: Cách viết chương trình đơn giản với thủ tục Write, Read.
Link download tài liệu:

Hướng dẫn học lập trình Pascal | Bài 2: Làm chủ cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp

Hướng dẫn học lập trình Pascal | Bài 3: Nắm chắc kiến thức về kiểu dữ liệu mảng

Nguồn: https://technewsgator.com

Xem thêm bài viết khác: https://technewsgator.com/lap-trinh/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here