LẬP TRÌNH GAME CƠ BẢN BẰNG PASCAL cùng An Remmy

24
33Mình cần 1000 người đăng ký để kiểm tiền
────────────────────────────────────────­──
➜ CLICK HERE:
➜ 🎧 LINK NHẠC :
➜ ✪ LINK FB:
────────────────────────────────────────­──
✪ Fanpage:
☑️ E-mail : ansupper821@gmail.com
────────────────────────────────────────­──
☞ SUBSCRIBE/ĐĂNG KÍ :
☞ CHIA SẺ VIDEO ✔
☞ LIKE VIDEO ✔
Thanks for watching
░░░░░░░░░░░░▄▄
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█
██████▀░░░░▀▀██████▀

Nguồn: https://technewsgator.com

Xem thêm bài viết khác: https://technewsgator.com/lap-trinh/

24 COMMENTS

 1. uses crt;
  var key : char;
  x,y,i,j,k,diem,tocdo : integer;
  begin
  textbackground(3);
  clrscr;
  randomize;
  x:=1;
  y:=1;
  diem:=0;
  j:=10;
  k:=10;
  key := chr(100);
  tocdo := 60;
  while i <> 1 do
  begin
  textcolor(2);
  gotoxy(x,y);
  write('X');
  if keypressed then key := readkey;
  if (key = chr(97)) or (key = chr(65)) then begin x:=x-1; {phim a} sound(131);delay(20);nosound;end;
  if (key = chr(100)) or (key = chr(68)) then begin x:=x+1; {phim d} sound(131);delay(20);nosound;end;
  if (key = chr(115)) or (key = chr(83)) then begin y:=y+1; {phim s} sound(131);delay(20);nosound;end;
  if (key = chr(119)) or (key = chr(87)) then begin y:=y-1; {phim w} sound(131);delay(20);nosound;end;
  textcolor(14 + blink);
  gotoxy(j,k);
  write('*');
  if (x = j) and (y = k) then
  begin
  diem:=diem + 1;
  j := random(39);
  k := random(24);
  if j<0 then j:= 79+j;
  if k<0 then k:= 25+k;
  tocdo := tocdo – 10;
  end;
  gotoxy(69,3);
  write('diem : ', diem);
  delay(tocdo);
  if (x = 0) or (x = 80) or (y = 0) or (y = 25) then i:=1;
  if diem = 6 then break;
  clrscr;
  end;
  if i=1 then
  begin
  gotoxy(40,13);
  write('ban thua roi ');
  write('diem cua ban la:',diem);
  end;
  if diem = 6 then
  begin
  gotoxy(40,13);
  write('thang roi ');
  write('diem cua ban la:',diem);
  end;
  readln;
  end.

 2. if (key = chr(97)) or (key = chr(65)) then begin x:=x-1; {phim a} sound(131);delay(20);nosound;end;
  đoạn này cứ bị lỗi

 3. Phầm mềm free Pascal này tui ghét ở chổ nó rất khó để làm game có đồ họa ( nhìn được ) thời gian làm 1 đoạn mã đơn giản cũng phải mất rất nhiều thời gian
  Ít nơi để vận dụng

 4. Cái chỗ (key = chr(97))
  Nó để là vì nó có dạng Boolean nên ko thể chuyển đổi thành Char xử lí sao giờ ad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here