VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PASCAL? | HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CÓ ÍCH GÌ?

1
34Video giải thích lý do pascal là ngôn ngữ được dùng trong các trường học tại Việt Nam.
Những ưu điểm và khuyết điểm khi học lập trình pascal là gì
Học lập trình pascal sẽ giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình máy tính là nền tảng để học các ngôn ngữ lập trình trong tương lai.
Các bạn xem trên website nhe:
Cảm ơn các bạn đã xem!
Xem thêm các video sau bạn nhé!
Viết Chương Trình Chào Mừng ‘CHAO CAC BAN HOC SINH LOP 8’ Trong Pascal

Tin Học 8 | Bài 2: XUẤT hay IN THÔNG BÁO RA MÀN HÌNH – PHÂN BIỆT Write và Writeln trong Pascal

VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PASCAL? | HỌC LẬP TRÌNH PASCAL CÓ ÍCH GÌ?

Bài tập: CHIA NGUYÊN CHIA DƯ a Mod b, a Div b HAI SỐ NGUYÊN | LẬP TRÌNH PASCAL

CÁCH KHAI BÁO MẢNG DỮ LIỆU ARRAY, NHẬP, XUẤT GIÁ TRỊ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG | LẬP TRÌNH PASCAL

Bài 8: VÒNG LẶP While..Do – LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC | LẬP TRÌNH PASCAL

#laptrinhpascal, #tinhoc8, #tuhoclaptrinh

Nguồn: https://technewsgator.com

Xem thêm bài viết khác: https://technewsgator.com/lap-trinh/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here